Moje činnost

Provádím kompletní studnařské práce, geologický průzkum, vrty pro tepelná čerpadla, piloty aj. Vrtám všechy druhy hornin od žuly až po tekuté písky. Průměry 140 až 500 mm. Čerpadla, projekty, hydrogeologické a geologické posudky. Působím Praha a 100 km okolo ní.

  • Vrtání studní ¢ 150 mm – 240 mm s výpažnicemi 125 a 160 mm.
  • Vrty pro inženýrskou geologii a hydrogeologii.
  • Hydrogeologický průzkum.
  • Vrty pro opěrné zdi, piloty, oplocení, drenážní vrty (vsakovací), stožáry aj.
  • Vrty provádím ve všech typech podloží od sklanatých přes soudržné rozvětralé až po tekuté štěrkopísky.
  • Zajistím projektovou dokumentaci hydrologeologické a geologické posudky.
  • Vrtání: a) rotačně příklepové, b) rotačně přítlakové, c) jádrové, d) jádrové s průběžným propažováním (nesoudržné, sypké a tekuté materiály)
  • Vrtám pro soukromé subjekty, organizace, rodinné domy, chaty, chlaupy, zahrady a jiné.
  • Těmito prácemi se zabývám nepřetržitě od roku 1990.
  • Mám oprávnění k provádění vrtů nad 30 metrů.