Načítám

Na co si dát pozor při vrtných pracích.

Vážený zákazníku,vím, že je někdy velice složité zorientovat se v nepřeberných nabídkách vrtných firem (vrtané studny). Vrtné práce jsou specifickou záležitostí, se kterou se většina lidí setkává poprvé v životě. Vrtané studny je práce, která v sobě skrývá velké množství záludností, nejenom při její realizaci, ale i následném dokončení. Vrtaná studna není zboží krátkodobé spotřeby. Vrtaná studna musí fungovat ne týden nebo dva roky, ale po celý život a déle. Proto buďte velmi obezřetní při výběru firmy, která vrtné práce provede. Zde je již zmíněných několik logických rad na co si dát pozor, aby se dílo zdařilo a byly efektivně vynaloženy Vaše peníze.

 • Pozor na firmy, které používají k vyhledání vody proutkaře nebo dokonce přístroje. Nikdy se totiž neprokázalo, že toto funguje. Každý dobrý hydrogeolog Vám potvrdí, že voda je až na vyjímky všude. Co ale funguje spolehlivě, je právě zkušený vysokoškolsky vzdělaný hydrogeolog a zkušená vrtná firma znalá daného prostředí. Pokud se však přeci jenom rozhodnete pro proutkaře, pak od něho vždy žádejte písemné potvrzení o tom, že pokud voda nebude tam, kde ji označí a nebude v jím určené hloubce, tak Vám zaplatí všechny vrtné práce (přiznám se, že jsem takové prohlášení od proutkaře za 30 let ještě neviděl).
 • Každá studna je naprostý originál a tomu je nutné přizpůsobit vrtné práce a postupy. Norma zná jen jeden.
 • Normy na studny jsou nezávazné.
 • Dejte si pozor na jakákoliv tvrzení, jak se co má dělat. Každé tvrzení musí být bezpodmínečně podloženo argumentací, jinak se může jednat o podvodné nebo účelové tvrzení.
 • Zákazník se musí vždy ptát na záruky za svoje peníze. Záruku dělím na dvě rozdílné, ale zásadní věci. Záruku za to, že se navrtá voda. A záruku za celoživotní provozuschopnost. Tuto provozuschopnost jednoznačně určuje konstrukce vrtu. Odpovědnost vždy nese osoba, která rozhodne a nařídí jak bude vrt proveden. Na tuto osobu musíte vždy ukázat prstem.
 • Firma na vrtané studny by si měla ručit za to, že navrtá vodu a ne suchou díru. Tato záruka je vždy na dohodě mezi zákazníkem a firmou. Na záruku navrtání vody neexistuje žádný právní nárok. Tato dohodnutá záruka je daná mírou rizika, které je přímo závislé na množství a kvalitě získaných informací o dané lokalitě.
 • Pozor na podezřele nízké ceny! Většinou platí, čím levnější cena za metr, tím hlubší je vrtaná studna. Může se tak stát, že nejlevnější vrt s výpažnicí průměr 110 mm Vás přijde dráž nežli správně provedený velkoprůměrový vrt.
 • Zkušenou firmu na vrtané studny poznáte podle toho, že je schopna po obhlídce terénu a znalosti dané lokality říci v kolika metrech se nachází hladina spodní vody. K tomu se připočítá cca 10 m podvrtání pod hladinu spodní vody a jednoduchým výpočtem dostanete finální cenu za dílo (vrtané studny). Tolerance takového odhadu může být +- 20%. Z toho vyplývá, že je potřeba se vždy ptát na finální cenu a teprve potom na cenu za metr vrtané studny.
 • Pozor na výběr vrtné soupravy. Jednoduše lze vrtné systémy, rozdělit na dva druhy a to na systém rotačně příklepový a rotačně přítlakový. Dobrá firma na vrtané studny by měla disponovat oběma systémy. Rotačně příklepové systémy (které jsou nejrozšířenější) jsou určeny výhradně do skalnatých a tvrdých materiálů. Pokud se tento systém použije do materiálu méně soudržných, silně rozvětralých a měkých, pak hrozí poškození přirozeně rostlého podloží v širokém okolí vrtu. Po dokončení a vypažení často dochází k uvolňování takto rozbitého podloží, následnému tlaku na výpažnici, a poté k její destrukci. Do měkých, rozvětralých a méně soudržných materiálu je potřeba zvolit rotačně přítlakový systém, který tato podloží nepoškodí.
 • Pozor na průměry vrtu! Často dostanete zavádějící a klamavé údaje o průměru vrtané studny. Firmy často prezentují vrtaný průměr a ne finální vystrojení vrtu. Může se tak stát, že firma Vám sdělí vysokou cenu za průměr 160 mm a když je studna hotová, tak zjistíte, že na Vás ze země kouká výpažnice o průměru 110 mm. Proto vždy platí, že cena jednoho metru za průměr studny je vždy za průměr výpažnice. Vrtaný průměr je pro zákazníka nepodstatný.
 • Pozor na malo průměrové vrty, zvláště pak na průměry 110 mm! Tyto vrty jsou téměr výhradně vrtány rotačně příklepovým systémem. Pokud se stane, že je vrtaná studna vyvrtána v měkkém a málo soudržném materiálu, pak s velkou pravděpodoboností hrozí její pozdějíš destrukce. Dalším velkým problémem těchto vrtaných studní je jejich obslužnost. Většinu závad na těchto studních lze řešit pouze vyvrtáním nové studny. Není proto vyjímkou hned několik utržených čerpadel nad sebou. U větších průměrů cca od 140 mm je možno do vrtané studny vedle hadic a kabelů mechanicky zasáhnout a závadu řešit.Pokut je však vrt dobře obsluhován a nainstalován tak problémy s obslužností odpadají.
 • Mějte fyzicky pod kontrolou celý proces vrtání, vystrojení a čerpací zkoušky! Sledujte pozorně počet vyvrtaných metrů. Ty pak musí souhlasit s délkou vsunutých výpažnic. Výpažnice musí stát na dně vrtu, aby nedocházelo k podcházení hrubých nečistot, které pak mohou zničit čerpadlo nebo ho dokonce obsednout. Délka perforace na výpažnicích musí sohlasit se sloupcem vody ve vrtu.
 • Nedopusťtě, aby byl již vystrojený vrt vyfoukáván (čištěn) stlačeným vzduchem! Velice často dojde k roztržení výpažnice, především v její zeslabené naperforované části (pod hladinou vody). Toto roztržení nepozná ani vrtař. Taková vrtaná studna je téměř s jistotou odsouzena k zániku.

A takto by se dalo pokračovat. V případě zájmu o další informace o vrtaných studních neváhejte použít jakéhokoliv z mých kontaktů.

Víte že?

... se voda nehledá pomocí proutku či proutkaře? Pozor na firmy, které používají k vyhledání vody proutkaře nebo dokonce přístroje. Nikdy se totiž neprokázalo, že toto funguje. Viděl jsem hodně lidí, kteří díky proutkařům přišli o velké množství peněz, nebo si desítky roků zbytečně nosili do domů nebo chat vodu v kanistrech atd.


... zákazník se musí vždy ptát na záruky za svoje peníze. Vyhněte se také platbám předem!


... se nesmí již vystrojený vrt vyfoukávat (čištěn) stlačeným vzduchem? U vrtané studny totiž velice často dojde k roztržení výpažnice, především v její zeslabené naperforované části (pod hladinou vody). Toto roztržení nepozná ani vrtař! Taková vrtaná studna je téměř s jistotou odsouzena k zániku.