Načítám

Vyřízení stavebního povolení

Na základě plné moci provedeme veškeré úřední úkony za vás, aby vrtání studny mohlo začít.
Vyřídíme stavební povolení a zajistíme stanoviska příslušných úřadů.
Potřeba je projekt od hydrogeologa, stanoviska dotčených orgánů, stavební povolení a povolení
odebírat vodu.
Z praxe víme, že vzhledem k zákonem stanoveným lhůtám se vydání stavebního povolení pro vrtanou
studnu může protáhnout i na několik měsíců.
Dle domluvy možnost vyřídit i povolení pro čov (čističku odpadních vod).